DIREKTORI » GURU

DAFTAR GURU
SMK NEGERI 3 JOMBANG 2020/2021

Achmad Yali, S.Pd., M.M.Pd.

Achmad Yali, S.Pd., M.M.Pd.

GURU TEKNIK BANGUNAN

Guru PNS

NIP : 196610101991031016
Pangkat : IV/B
Golongan/Ruang : Pembina Tk. I
Pendidikan Terakhir : Magester Managemen Pendidikan
Masa Kerja : 26 th 00 bl

Adi Rahardjo,Drs

Adi Rahardjo,Drs

GURU TEKNIK BANGUNAN

Guru PNS

NIP : 196207301994121001
Pangkat : IV/B
Golongan/Ruang : Pembina Tk. I
Pendidikan Terakhir : Teknik Bangunan Gedung
Masa Kerja : 22 th 00 bl

Adjis Bisri, ST.

Adjis Bisri, ST.

GURU TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

Guru PNS

NIP : 196606161992031006
Pangkat : III/B
Golongan/Ruang : Penata
Pendidikan Terakhir : Teknik Listrik
Masa Kerja : 24 th 00 bl

Ahmad Kambali,S.Pd

Ahmad Kambali,S.Pd

GURU TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

Guru PNS

NIP : 19830715 200901 1 008
Pangkat : III/C
Golongan/Ruang : Penata
Pendidikan Terakhir : TEKNIK TENAGA Elektro
Masa Kerja : 08 th 00 bl

Ainani Jundah,S.Ag,M.MPd.I

Ainani Jundah,S.Ag,M.MPd.I

GURU PENDIDIKAN AGAMA DAN BUDI PEKERTI

Guru PNS

NIP : 19720612 200901 2 003
Pangkat : III/C
Golongan/Ruang : Penata
Pendidikan Terakhir : Agama Islam
Masa Kerja : 14 th 00 bl

1 2 3 21