Adi Rahardjo,Drs

Adi Rahardjo,Drs

GURU TEKNIK BANGUNAN

Guru PNS

NIP : 196207301994121001
Pangkat : IV/B
Golongan/Ruang : Pembina Tk. I
Pendidikan Terakhir : Teknik Bangunan Gedung
Masa Kerja : 22 th 00 bl