Matrukan

Laboran

NIP : 19680519 200012 1 001
Pangkat : II/C
Golongan/Ruang : Pengatur
Pendidikan Terakhir : SMA PAKET C
Masa Kerja : 13 th 00 bl

Ira Ayu Prastiwi

Tenaga Administrasi

NIP : –
Pangkat : –
Golongan/Ruang : –
Pendidikan Terakhir : SMK
Masa Kerja : 7 th 00 bl

Sri Wilujeng

Tenaga Administrasi

NIP : 19660917 200901 2 001
Pangkat : II/C
Golongan/Ruang : Pengatur
Pendidikan Terakhir : SMEA
Masa Kerja : 19 th 00 bl

Fitri Sariwati

Tenaga Administrasi

NIP : –
Pangkat : –
Golongan/Ruang : –
Pendidikan Terakhir : Ilmu Administrasi Negara
Masa Kerja : 6 th 00 bl

 

1 2 3 9