DIREKTORI » STAF TATA USAHA

Abd. Khotib

Lainya

NIP : 19600605 200604 1 015
Pangkat : II/B
Golongan/Ruang : Pengatur Muda Tk I
Pendidikan Terakhir : SMA Paket C
Masa Kerja : 21 th 00 bl

Tri Wahyudi

Laboran

NIP : –
Pangkat : –
Golongan/Ruang : –
Pendidikan Terakhir : SMK
Masa Kerja : 4 th 00 bl

Mohammad Misbah

Pesuruh

NIP : 19630817 200701 1 016
Pangkat : II/A
Golongan/Ruang : Pengatur Muda
Pendidikan Terakhir : SMA PAKET C
Masa Kerja : 29 th 00 bl

 

Imam Supi’i

Penjaga Sekolah

NIP : –
Pangkat : –
Golongan/Ruang : –
Pendidikan Terakhir : SMK
Masa Kerja : 3 th 00 bl

1 2 3 9