DIREKTORI » STAF TATA USAHA

Sri Wilujeng

Sri Wilujeng

Tenaga Administrasi

Staf Tata Usaha

NIP : 19660917 200901 2 001
Pangkat : II/C
Golongan/Ruang : Pengatur
Pendidikan Terakhir : SMEA
Masa Kerja : 19 th 00 bl

Fitri Sariwati

Fitri Sariwati

Tenaga Administrasi

Staf Tata Usaha

NIP : –
Pangkat : –
Golongan/Ruang : –
Pendidikan Terakhir : Ilmu Administrasi Negara
Masa Kerja : 6 th 00 bl

 

Fauzi Santosa

Fauzi Santosa

Laboran

Staf Tata Usaha

NIP : 19690611 200901 1 001
Pangkat : II/C
Golongan/Ruang : Pengatur
Pendidikan Terakhir : SMA
Masa Kerja : 13 th 00 bl

Sukiman

Sukiman

Lainya

Staf Tata Usaha

NIP : –
Pangkat : –
Golongan/Ruang : –
Pendidikan Terakhir : STM
Masa Kerja : 37 th 00 bl

1 2 3 9