Ainani Jundah,S.Ag,M.MPd.I

Ainani Jundah,S.Ag,M.MPd.I

GURU PENDIDIKAN AGAMA DAN BUDI PEKERTI

Guru PNS

NIP : 19720612 200901 2 003
Pangkat : III/C
Golongan/Ruang : Penata
Pendidikan Terakhir : Agama Islam
Masa Kerja : 14 th 00 bl