Achmad Yali, S.Pd., M.M.Pd.

Achmad Yali, S.Pd., M.M.Pd.

GURU TEKNIK BANGUNAN

Guru PNS

NIP : 196610101991031016
Pangkat : IV/B
Golongan/Ruang : Pembina Tk. I
Pendidikan Terakhir : Magester Managemen Pendidikan
Masa Kerja : 26 th 00 bl