DIREKTORI » GURU

DAFTAR GURU
SMK NEGERI 3 JOMBANG 2020/2021

Akhmad Hari Prasetyo, S.Pd

Akhmad Hari Prasetyo, S.Pd

Guru Bahasa Inggris

Guru PNS

NIP : 196704201991031005
Pangkat : IV/B
Golongan/Ruang : Pembina Tk. I
Pendidikan Terakhir : Bahasa Inggris
Masa Kerja : 24 th 00 bl

Ali Sudirman, S.T.,M.M.Pd.

Ali Sudirman, S.T.,M.M.Pd.

GURU TEKNIK PEMEMESINAN

Guru PNS

NIP : 196802202006041010
Pangkat : III/C
Golongan/Ruang : Penata
Pendidikan Terakhir : Teknik Mesin
Masa Kerja : 12 th 00 bl

Amiroh, S.Kom

Amiroh, S.Kom

GURU TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

Guru PNS

NIP : 197701272010012004
Pangkat : III/C
Golongan/Ruang : Penata
Pendidikan Terakhir : Teknik Informatika
Masa Kerja : 08 th 00 bl

 

Andik Minarto,S.Pd

Andik Minarto,S.Pd

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM

Guru PNS, Struktural

GURU TEKNIK PEMEMESINAN

NIP : 19830818 200901 1 009
Pangkat : III/C
Golongan/Ruang : Penata
Pendidikan Terakhir : PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
Masa Kerja : 08 th 00 bl

Anik Fauziah, S.Pd.

Anik Fauziah, S.Pd.

GURU MATEMATIKA

Guru PNS

NIP : 196809291991022002
Pangkat : IV/A
Golongan/Ruang : Pembina
Pendidikan Terakhir : Matematika
Masa Kerja : 24 th 00 bl