Lilik Umatul Chomsah

Tenaga Administrasi

NIP : 19731214 200604 2 014
Pangkat : II/C
Golongan/Ruang : Pengatur
Pendidikan Terakhir :SMEA
Masa Kerja : 25 th 00 bl

Suhariono

Penjaga Sekolah

NIP : –
Pangkat : –
Golongan/Ruang : –
Pendidikan Terakhir : SD
Masa Kerja : 19 th 00 bl

Bahrul Hidayat

Penjaga Sekolah

NIP : –
Pangkat : –
Golongan/Ruang : –
Pendidikan Terakhir : SMK
Masa Kerja : 0 th 00 bl

Agus Afrianto

Tenaga Administrasi

NIP : –
Pangkat : –
Golongan/Ruang : –
Pendidikan Terakhir : SMA
Masa Kerja : 19 th 00 bl

Contact

Phone: Tenaga Administrasi

Email: AgusA@smkn3-jbg.sch.id

Website: https://smkn3-jbg.sch.id/